Իրադարձությունների մասին հաշվետվության ձև

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ / GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF ARMENIA


ԶԵԿՈՒՅՑ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԿԱՄ ՄԻՋԱԴԵՊԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ / ACCIDENT OR INCIDENT REPORT

Նշում` եթե Դուք ոչ ամբողջովին եք տիրապետում տեղեկատվությանը ապա կարող եք մասամբ լրացնել վանդակները: / Note: if the information you have is not complete then partial filling of fields is allowed.

Զեկուցողը / Person reporting


Պատահարի կամ միջադեպի վայրը / Location of the Accident or incident

Օդանավը / Aircraft

Քաշը (առավելագույն թռիչքային) / Weight (MTOW)

Շահագործողի անունը և հասցեն / Name and address of Operator

Շահագործման տեսակը / Type of Operation

Մեկնման, ժամանման վայրը և թռիչքային պլանը / Departure, Destination and Flight Plan

Օդանավի հրամանատար / Pilot in command

Օդանավում գտնվող անձանց քանակը / Number of persons on board

Վնասվածքներ ստացած անձանց քանակը / Number of persons injured

Օդանավի վնասվածքները / Damage to the Aircraft

Երրորդ անձանց վնասը / Third party damage

Օդանավում վտանգավոր բեռի առկայությունը / Dangerous goods on board

Բացակայում են / None


Պատահարի կամ միջադեպի նկարագրությունը / Description of the Accident or Incident

*Խնդրում ենք տալ կարճ նկարագրություն պատահարի կամ միջադեպի հանգամանքների, անձանց վնասվածքների, օդանավի վնասվածքների, եղանակային պայմանների վերաբերյալ: / Please acknowledge the correctness of this message and dispatch it by the appropriate button. By using the option email notification, a copy of this message will be sent to you in PDF format.

Լուսավորության պայմանները իրադարձության պահին / *Please give a short description of the circumstances of the accident or incident, damages, type of injuries and meteorological information.

Տեղեկացմանը կից ներկայացվող նյութեր / Appendices

Խնդրում ենք հաստատել սույն տեղեկացման ճշտությունը և ուղարկել այն` սեղմելով համապատասխան կոճակը: Ներքևում նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն և նշում կատարելով համապատասխան վանդակում Դուք կարող եք ստանալ սույն տեղեկացումը նաև PDF ֆորմատով: / Please acknowledge the correctness of this message and dispatch it by the appropriate button. By using the option email notification, a copy of this message will be sent to you in PDF format.

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն / E-mail address:

Ես ցանկանում եմ, որպեսզի սույն տեղեկացման պատճենը PDF ֆորմատով ուղարկվի վերոհիշյալ ելեկտրոնային փոստի հասցեով: / I would like a copy of the message as pdf document with an acknowledgement of receipt to be sent to the email address entered above.


© 2024 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Վերջին թարմացումը՝ 24/06/2024