Տեղեկատվության զեկուցման ընդհանուր ձև

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ / GENERAL DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION AT THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF ARMENIA


Տեղեկատվության զեկուցման ընդհանուր ձև / General Information Report

Նշում` Դուք կարող եք չնշել Ձեր անձնական տվյալները: Այդ դեպքում մենք կզրկվենք ներկայացված տեղեկատվությունը Ձեզ հետ քննարկելու հնարավորությունից: / Note: You may choose to remain anonymous. In case you do, you will not give us the opportunity to review the facts with you.

Անուն / First Name

Ազգանուն / Last Name

Հեռախոսահամար / Phone Number *

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն / Email Address *

Տեղեկատվությունը / Information details*

Տեղեկացմանը կից ներկայացվող նյութեր / Appendices


© 2024 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե
Վերջին թարմացումը՝ 24/06/2024